Reklama - supergolab.pl


INFORMACJA


Dodano 21 maja 2014 o godz. 14:59

ZAPROSZENIE

na   XXI W y s t a w ę   G o ł ę b i   P o c z t o w y c h   O k r ę g u   P o m o r z a   Ś r o d k o w e g o  w dniach 9-10  g r u d n i a  2017 r. w SŁUPSKU       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  ul. Krasińskiego 19 

 

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 9 grudnia 2017r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 09.12.17r od godz.14:00 do godz.18:00 i 10.12.17r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2017 r.

odbędzie się  dnia 10.12.2017r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 10.12.2017 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 10 grudnia 2017r o godz. 15:00

 

Hodowcy, którzy chcą wystawić gołebie na wystawie okręgowej  zobowiąani są złozyć odpowiednie dokumenty tj. Deklaracja 2017 i Deklaracja dla 1 Gołebia do dnia 19.11.2017 r. do kol. Remka. Dokumenty dostępne na stronie oddziału w zakładce "dokumenty / druki"

 

w dniu 19.11.2017 r. zapraszamy wszystkich hodoców na spotkanie kończące sezon lotowy 2017 połaczone  z rozdaniem nagród a współzawodnictwo. Spotkanie odbędzie się  Urzędzie Gminy Szczecinek przy ul. Pilskiej

Sekcja Szczecinek godzina 9.00

Oddział godzina 11.00 

 

 

 

 

1.  Zakończenie sezonu - Artykuł na stronie UG

http://www.gminaszczecinek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&dzialy=16&akcja=artykul&artykul=2092

 

2.  Film historia gołębi pocztowych

https://www.youtube.com/watch?v=o9kMC7VxcYw

 

3.  Zestawienie Wyniki Wystawy Ogólnopolskiej - kat. sportowe

http://www.pzhgp.pl/index.php?kat=akt&id=699