M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Lot Próbny WĘGORZYNO


Dodano 7 czerwca 2019 o godz. 20:44

 

 

XXIII W y s t a w a  G o ł ę b i   P o c z t o w y c h  O k r ę g u  P o m o r z a  Ś r o d k o w e g o

w dniach 7 - 8  grudnia  2019r. w TUCHOLI

 

W zakładce dokumenty / druki są do pobrania wzory dokumentów obwiązujacych na tegorocznej wystawie. Zobowiązuje się hodowców do ich stosowania szczególnie w kwestii czcionki, zapisów nazwiska i imięnia, itd. Dokumenty te również znajdują się na strronie internetowej Okręgu. 
Nie poprawne wypisane karty będą odrzucone.
 
1. Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla

    jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.

    Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale 

tj. do kol. Remigiusza w terminie do 20.11.2019 r. (dodatkowe informacje 600814341).

Więcej informacji dotyczące wystawy ujęte w deklaracji uczestnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane listy konkursoweWollin


15 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-23 16:06

EBERSWALDE


8 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-17 10:21

GRYFINO


1 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-04 06:24

GRYFINO


25 sierpnia 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-29 16:03